Algemene huisregels

 

Download de huisregels als pdf.

 1. De SSP-HAL is eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan het gemeentebestuur, die daarover een bindende uitspraak doet.
 2. Er is uitsluitend toegang tot de SSP-HAL op de toegewezen gebruiksuren (zie openingstijden). De gebruikstijden zijn inclusief de tijd die nodig is voor het opzetten en afbreken van materialen.
 3. De SSP-HAL mag alleen betreden worden in aanwezigheid en onder toezicht van een verantwoordelijk en deskundig persoon, door de huurder aan te wijzen.
 4. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen horecapunten.
 5. Roken is in de gehele SSP-HAL verboden.
 6. Het is verboden om afval in de SSP-HAL te deponeren, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken, die ook te huur zijn bij de SSP-HAL.
 7. De huurder is verplicht alle zwerfafval rondom de hal op te ruimen na afloop van het evenement.
 8. De huurder van de SSP-HAL is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van het evenement.
 9. Schade die is ontstaan gedurende de huurperiode dient onmiddellijk gemeld te worden aan de Stichting SSP-HAL. Eventuele herstelwerkzaamheden worden door de gemeente uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.
 10. De SSP-HAL, inclusief de toiletten, dient schoon te worden opgeleverd. Er is een verplichte schoonmaakbeurt gepland na afbouw. Zie het tarief bij de huurovereenkomst.
 11. Toiletten dienen tijdens het evenement permanent gecontroleerd en schoongemaakt te worden. SSP-HAL kan deze dienst tegen betaling leveren. Zie de voorwaarden.
 12. De SSP-HAL dient alleen verwarmd te worden met een door de brandweer goedgekeurde installatie, ook te verkrijgen bij de Stichting SSP-HAL. Eigen verwarming kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Stichting SSP-HAL.
 13. De SSP-HAL dient alleen te worden gekoeld met een door de brandweer goedgekeurde installatie.
 14. Dieren worden niet tot de accommodatie toegelaten, tenzij de Stichting SSP-HAL vooraf toestemming heeft gegeven
 15. Bij evenementen met dieren is het verplicht om zeil onder de verblijfplaatsen van de dieren te plaatsen ter bescherming van de vloer.
 16. Extra zeil als bescherming onder een stand is verplicht wanneer de vloer is bedekt met steentjes, houtsnippers, metselwerk en dergelijke.
 17. Het is verboden om in de glazen hoofdingang terrasverwarmers te gebruiken. Stands, kassa’s, promotieborden en meubilair mogen ook niet in deze ruimte geplaatst worden in verband met de nooddeuren.
 18. Het is niet toegestaan om posters, affiches, stickers of doeken te plakken/hangen op de ruiten van de glazen hoofdingang.
 19. De glazen hoofdingang mag niet gebruikt worden voor het laden/lossen en zal worden geopend zodra het evenement van start gaat.
 20. Aankleding in de hal: alle gebruikte materialen dienen brandveilig te zijn.
 21. Het is verboden om iets aan de wanden binnen de hal te bevestigen met plakband, schroeven, spijkers of ander materiaal.
 22. Alle materialen om dingen op te hangen, zoals kabelbinders, kettingen of touw, dienen na afloop verwijderd te worden.
 23. Het is verboden om met voertuigen in de hal te rijden, tenzij expliciet van tevoren toestemming door de Stichting SSP-HAL is gegeven.
 24. Het is verboden te frituren en bakken, tenzij van tevoren toestemming is gegeven. Vloerbescherming is dan verplicht.
 25. Geluidsproductie is toegestaan zoals in de vergunning is opgenomen.
 26. Geluid en muziek buiten de hal is niet toegestaan na 22.00 uur i.v.m. de buurtbewoners.
 27. Alleen laden en lossen via de twee grote deuren aan de achterkant van de SSP- HAL.
 28. De toegang tot nooddeuren moet altijd vrij blijven.
 29. Als een nooddeur niet officieel gebruikt mag worden, moet het signaleringsbord afgeplakt worden.
 30. Op het parkeerterrein en voor de ingang van de SSP-HAL geldt een maximum lengte van 16,5 meter voor een voertuig met aanhangwagen.
 31. Het is niet toegestaan om permanent te parkeren voor laden en lossen op het terrein achter de SSP-HAL. Tijdelijk stoppen voor laden en lossen is wel toegestaan.

Openingstijden

De SSP-HAL is open van 8.00 uur tot 20.00 uur.
Heeft u als huurder extra tijd nodig, neem dan contact op met Laurence van de Meeberg  om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de SSP-HAL neemt de gemeente Oude IJsselstreek geen enkele aansprakelijkheid op zich. De huurder vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid van derden, die met betrekking tot het gehuurde tegenover de gemeente zou worden gemaakt.
 2. Voor ongevallen binnen de SSP-HAL draagt de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid, tenzij sprake is van grove nalatigheid van haar kant.
 3. De huurder verplicht zich in deze tegen wettelijke aansprakelijkheid te  verzekeren.

Toezicht

Ter controle op de juiste naleving van deze algemene voorwaarden hebben de door de Stichting SSP-HAL aangewezen personen en de gemeente steeds vrije toegang tot de SSP-HAL.