Organisatie

 

De organisatie

De SSP-HAL wordt gevormd door de voormalige koepeloven en de SSP-assemblagehal van het voormalige bedrijf DRU Verwarming BV. De hal, gelegen op het DRU Industriepark te Ulft, heeft een nostalgische industriële uitstraling en biedt met haar vloeroppervlakte van 5.500 m2 plaats aan congressen, beurzen en andere middelgrote en grote evenementen. Eigenaar is de gemeente Oude IJsselstreek.

De Stichting SSP-HAL stelt zich ten doel de SSP-HAL te beheren, te onderhouden, te renoveren en als evenementenhal te exploiteren. Zij richt zich daarbij op het behouden en verbeteren van de SSP-HAL als industrieel erfgoed. De visie is erop gericht de gemeenschap zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de hal. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel dat het gebouw steeds meer een regionale functie gaat vervullen als evenementenhal.

De hal wordt voor een groot deel verhuurd voor commerciële activiteiten. Tevens richt de stichting zich op activiteiten die ten gunste van de gemeenschap komen. De exploitatie dient op termijn selfsupporting te zijn. Dit is mogelijk door maximaal gebruik te maken van de capaciteit en het verlenen van daarbij behorende diensten en de verhuur van middelen. De inkomsten komen ten goede aan beheer en organisatie, onderhoud en renovatie van het monumentale complex.

De Stichting SSP-HAL is een vrijwilligersorganisatie die enerzijds bestaat uit een organisatie-onderdeel en anderzijds het bestuur. Het bestuur heeft een controlerende, sturende en adviserende rol met betrekking tot de organisatie. Deze is opgedeeld in meerdere werkgroepen die zoveel mogelijk aangestuurd worden door vrijwilligers met een professionele achtergrond. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van vrijwillige medewerkers en zullen waar nodig mankracht en middelen inhuren. Kwaliteit van het product en een tevreden klant staan hoog in het vaandel.

De focus ligt op samenwerking, innovatie, professioneel werken en het bewaren van industrieel erfgoed. De ambitie is een regionale trekpleister te zijn als het gaat om evenementen, beurzen, exposities en andere activiteiten in de SSP-HAL.

vrijwilligers